„I když zazněly návrhy nějakým způsobem ocenit všechny, tak přece jen zůstalo nakonec u tradičního ohodnocení tří nejlepších,“ uvedla pro stránky kyjovské radnice předsedkyně propagační komise Jana Bartošíková. Slovácký rok nechal některé obchodníky chladnými a jejich výlohy vypadaly jako obvykle. Na výzdobě jiných pracovali profesionální aranžéři.

„Shodou okolností na všech třech oceněných výlohách se podíleli profesionální aranžéři,“ řekla Ilona Pecháčková z Městského úřadu v Kyjově. Nejvíc se porotě líbila výzdoba výlohy Aleny Bednárkové, která je prací Květy Motáňové z Kyjova. Za ní se umístil obchod Ludvíka Pintery a třetí skončila výloha manželů Cichých. Ocenění dostali pamětní list a pískované vázy s motivem města.