Zemřel náhle ve věku šestasedmdesáti let. „Děkujeme všem, kdo tichou vzpomínkou uctí jeho památku,“ uvedli na parte pozůstalí.

Velké pocty se na letošním mistrovství světa v Pardubicích dostalo Milanu Kučerovi, který od předsedy svazu obdržel originální reprezentační dres a medaili za dlouholetou činnost a významný přínos pro hokejbal.
Kučera obdržel reprezentační dres a medaili za významný přínos pro hokejbal

Úsilí a nadšení Milana Kučery přivedlo k tehdy rodícímu sportu mladé nejen z Hodonína, ale i dalších blízkých měst a obcí. Do Hodonína dostal hokejbal společně s Bedřichem Lanem v roce 1985 ještě jako člen městské komise pro mládež, tělovýchovu a sport. „Tehdy jsme si v Českých Budějovicích sehnali pravidla, které jsme namnožili a ve spolupráci s městem jsme pro žáky základních škol začali pořádat turnaje. Začala se tvořit družstva a rozjela se okresní liga. Hrálo se na malém hřišti u Mariny a také na hřišti Základní školy U Červených domků,“ vzpomínal pro Hodonínský deník Kučera. Ten byl také u toho, když Hodonínští slavili titul republikových přeborníků v dorostu v roce 1990. Zároveň přispíval i do sportovní rubriky týdeníku Slovácko, právě zprávami o hokejbalu.

V penzi působil v místním svazu důchodců, a to v jeho sportovní komisi. I v poslední době byl činný, když navštěvoval veřejná zasedání hodonínského zastupitelstva a býval i členem volební komise, v níž tradičně voněla jím pečená bábovka.