Podle ředitelky hodonínské pedagogicko-psychologické poradny Jany Taptičové zákon umožnil zřizování přípravných tříd pro děti s odkladem povinné školní docházky loni. „Tato třída má smysl pro děti, které dostaly odklad kvůli tomu, že na školu nebyly dostatečně připravené. Tamní režim se přibližuje více školnímu a děti se zabývají aktivitami, které se podobají učení, ale také si tam ještě hrají," přiblížila výukový styl hodonínská psycholožka.

Zároveň upozornila na to, že děti s odkladem potřebují pro umístění do přípravné třídy doporučení poradny. „Nehodí se totiž pro všechny. Pro některé děti je vhodnější méně systematických činností a více hraní," poukázala. Naopak vyzvedla přínos přípravné třídy, jejíž kapacita je omezená na deset až patnáct dětí. „Určitě je menší kolektiv výhodou v tom, že se dětem mohou pedagožky více věnovat," doplnila Taptičová.

Pro tento školní rok otevřeli „přípravky" v Sobůlkách a Vracově. V tomto městě si ji vyzkoušelo třináct dětí. Všechny až na jedno nastoupí v září do první třídy. „V příštím roce přípravnou třídu otevřeme znovu, tentokrát pro čtrnáct zájemců. Osvědčila se nám, děti se v ní socializují, zvyknou si na prostředí, učitele a v podstatě mají ve škole i své vrstevníky, kteří byli u zápisu úspěšnější," řekl ředitel vracovské základní školy Zdeněk Hlavsa.

Ve Vracově zvolená cesta se stala impulsem pro stejný postup v Ratíškovicích. „Když se dozvíme, že někde v okolí něco dobře funguje, tak proč to nezkusit u nás? Chceme tak dětem s odkladem umožnit adaptaci na první třídu. Máme pro tento účel i velice šikovnou učitelku," sdělil Josef Hanák, ředitel Základní školy v Ratíškovicích, kde připravují i vlastní speciální učebnici pro přípravnou třídu.

A i vhodnou třídu pro „předžáčky" našli poměrně rychle. V příštím školním roce se totiž v Ratíškovicích uvolní jedna učebna po šesťácích, kteří se po úspěšných přijímacích zkouškách na víceleté gymnázium sloučí ze dvou do jedné třídy.

Navíc přípravná třída nezatíží ani rozpočet zřizovatele školy, tedy obce. „Pravděpodobně nám bude kraj hradit plat jednoho pedagoga," dodala ratíškovická starostka Anna Hubáčková.