„Původně jsme chtěli na Pánově vybudovat velkokapacitní kompostárnu pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů,“ připomněl Knápek.

V původním záměru ale chybělo firemní zázemí – garáže, administrativa a šatna. Do plánu přibyly časem i sklady odpadů, třídírna a hala pro zpracování automobilových filtrů. Krajský úřad ale kvůli vlivům na životní prostředí stavbu zamítl.

„Proto se v dalším záměru vypustily všechny sporné body včetně kompostárny. Konečná verze tak obsahovala jen garáže pro naše svozové auta, stání pro velkoobjemové kontejnery, halu pro lisování papíru a plastů, příruční sklady odpadů a druhotných surovin a halu pro zpracování automobilových filtrů,“ vysvětlil Knápek.

Kraj ale ani v roce 2009 nepovolil. „Jejich návrh nebyl příliš konkrétní. Byl hodně zaměřený na nebezpečné odpady, které tam nebyly vyjmenované. Takže i město a hygiena daly zamítavé stanovisko,“ upozornila vedoucí krajského odboru životního prostředí Anna Hubáčková s tím, že z hlediska krajského plánu odpadového hospodářství navíc není podobný areál potřebný. „Hodonín má velké třídící centrum. A nový areál se nezabývá produkcí odpadů občanů a veřejného sektoru Hodonína a okolí, ale má jít o komerční činnost s odpady,“ uvedla Hubáčková.

V březnu letošního roku tak firma Megawaste požádala o přezkoumání a převzetí posuzování vlivů na životní prostředí přímo ministerstvo životního prostředí. To už měla firma v rukou souhlasné posudky, a to nejen hydrologický, inženýrsko-geologický, pachový i hlukový, ale i od hodonínské radnice, jejímž radním byl až do října jednatel Megawaste Knápek. Před rokem znělo vyjádření stavebního úřadu tak, že areál je v souladu s územně plánovací dokumentací.

Po posledních změnách na radnici ale nové vedení Hodonína areál, který má vyrůst téměř naproti Omniky, neposvětilo. „Naše zamítavé stanovisko se opírá především o zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje v oblasti obsluhy tohoto území,“ uvedl současný hodonínský starosta Igor Taptič.

Roli v rozhodování hraje i plánovaná stavba rychlostní silnice R55. Pokud se uskuteční, bude podle představitelů města napojení na ní ze silnice od Ratíškovic, a tím i od Pánova, problematické. Stejně tak i cesta popelářských vozů na základnu na Pánově.

„V případě, že se dopravní situace omezí zrušením tohoto křížení, tak budeme jako ostatní uživatelé využívat cest silnice II/432 přes Ratíškovice – Dubňany, nebo Ratíškovice – Rohatec. Ale věříme, že k takovéto situaci z hlediska dopravní zátěže uvedených obcí nedojde,“ je přesvědčený Knápek.

Toho se právě obává hodonínský starosta. „Je obava ze zvýšení dopravy v oblasti od křižovatky na Ratíškovice směrem kolem lázní směrem do města,“ upozornil Taptič.

Tento důvod se Megawaste nelíbí, a to i proto, že z jejich nového areálu by vyjíždělo jen osm aut denně. „V případě, že hlavním důvodem pro negativní stanovisko bude nedořešené dopravní křížení R55 a II/432, jiné řešení, než soudní cestou náš právní zástupce nevidí,“ dodal Knápek.

Nyní ministerstvo životního prostředí posuzuje vlivy areálu, který má přinést až pětadvacet nových pracovních míst, na životní prostředí. Jeho stanovisko potřebuje stavební úřad k následnému rozhodnutí.