Většina městských zastupitelů na posledním jednání schválila odpověď, kterou vysvětlují nutnost odvodnění i umístění záchytné nádrže mimo lokalitu Výhonu. „Při jednání s členy petičního výboru za účasti také specialisty na vodu, bylo vysvětleno, že stav, jaký tam je, skutečně neumožňuje vsak v daném území,“ upozornil vedoucí radničního odboru rozvoje města Dalibor Novák.

Jediným řešením podle schválené odpovědi je pro dešťovou vodu naplánovaná záchytná nádrž v nejnižším bodě dané lokality v Sídlištní ulici. „Vodu bude možné dále případně využít. V opačném případě její přebytek odteče z nádrže do Očovského járku až do Moravy. Nejedná se tedy o to zbavit uvedenou lokalitu vody a odvést ji pryč,“ vysvětlil mluvčí městského úřadu Josef Horníček. Podle radnice navíc retenční nádrž není v žádném případě kapacitně dimenzovaná pro zachycení vody ze soukromých pozemků.

Odvodnění veřejných zpevněných ploch je ale podmínkou pro plánovanou výstavbu tamních cest a chodníků. „V současné době je totiž lokalita zastavěna jak rodinnými domy, tak především rekreačními objekty. Území chybí napojení na dopravní a inženýrskou infrastrukturu,“ uvedl mluvčí s tím, že výhledově se proto v několika etapách počítá s vybudováním kanalizace a cest.

Zahrádkáři se ale obávali toho, že po odvodnění se tamní problémy ještě prohloubí. „Žádáme radu, zastupitelstvo města a jeho úřad, aby neodvodňovali Výhon. V posledních zhruba pěti letech máme na zahrádkách a další pozemcích sucho,“ prohlásil na minulém zasedání za petiční výbor Martin Procházka.

To ve čtvrtek rozvinul i jeden z tamních zahrádkářů. „Co chtějí odvodňovat, když je tady sucho. I v méně hlubokých studnách jsou místo vody jen pavučiny,“ svěřil se šestasedmdesátiletý muž.

Lidé si podle něj musejí na Výhon vozit vodu, když chtějí stavět, i když chtějí zalévat zahradu. „Místo odvodnění by mělo město prohloubit studny nebo sem přivést vodu vrty,“ dodal.