Proti dobývacímu prostoru se postavilo nejen pětadvacet měst a obcí, ale i Jihomoravský kraj. „V této kauze jsme rozhodnutí využít všechny možné odvolací prostředky, v krajním případě i soudů. Budeme se bránit, co to půjde. Pitná voda je to nejcennější, co můžeme mít,“ řekl jihomoravský radní pro životní prostředí Vít Rajtšlégr.

Dlouhodobě stojí proti chystané těžbě také senátorka za Hodonínsko a Kyjovsko Anna Hubáčková. Ta je z rozhodnutí Českého báňské úřadu zklamaná. „Dalo se ale očekávat. Proto jsme se na tuto variantu připravovali a toto rozhodnutí soudně napadneme a společně s obcemi se zapojíme do procesu případného povolení těžby. Uvědomujeme si, že stanovení dobývacího prostoru ještě není rozhodnutí o těžbě, nemůžeme tak povolit v pozornosti a budeme sledovat kroky firmy, kam směřuje a kdy podá žádost o těžbu,“ prohlásila senátorka. Ta je také radní v Ratíškovicích, které se připojily k odvolání.

Zároveň se zapojila do přípravy Pochodu Za vodu pro lidi. Protest má upozornit právě na ohrožení tohoto pátého největšího zdroje pitné vody v České republice. V původní termínu 25. dubna se nemohl uskutečnit kvůli omezením spojených se šířením koronaviru.

„Sledujeme, jak se uvolňují podmínky. Očekáváme, že nás v této aktivitě přijdou podpořit lidé v hojném počtu. Když je rozvolněno na setkání tří set lidí, tak si netroufneme pochod pořádat, protože očekáváme daleko větší účast,“ uvedla Hubáčková s tím, že by chtěli akci uspořádat příští měsíc.

V odvolání obce, kraj, spolky i vodaři napadali nezákonnost některých stanovisek pro posouzení vlivu těžebního záměru na životní prostředí, chybný model proudění vody či opomenutí rizik včetně povodní. „Proti tomuto rozhodnutí se podle ustanovení správního řádu nelze dále odvolat,“ napsal ředitel odboru hornictví Českého báňského úřadu.

Nyní tak může firma České štěrkopísky požádat o samotné povolení těžby.