Po dálnici D55 mezi Starým Městem a Moravským Pískem se řidiči poprvé projedou v roce 2024. „Součástí stavby je vybudování devíti mostů, dvou mimoúrovňových křižovatek a protihlukové stěny v délce necelého půl kilometru," sdělila Trubelíková. Stávající dvoupruhové uspořádání silnice I/55 přestává být kapacitně dostačující.

Vznikající trasu monitorují nové záběry z dronu:

Zdroj: Youtube

Mezi Starým Městem a Moravským Pískem stále pokračuje také archeologický výzkum. Aktuálně archeologové hlásí nález čtyřiceti hrobů s kosterními pozůstatky, které objevili u Polešovic na Zlínsku. Na základě nálezů mincí, konkrétně denárů, je datují do jedenáctého století. „V tomto místě se nám podařilo identifikovat a prozkoumat i další dva hroby, které jsou však výrazně starší," prozradil vedoucí záchranného archeologického výzkumu Miroslav Popelka z Ústavu archeologické památkové péče Brno.

Zahájení stavby úseku dálnice D55 Staré Město - Moravský Písek u Nedakonic.
Dělníci staví novou dálnici u Moravského Písku. Podívejte se na záběry z výšky

Jeden hrob náleží podle předběžného zařazení pozdní době kamenné a druhý závěru střední doby bronzové. Zemřelí jsou pohřbení v natažené poloze na zádech v poměrně rozměrných hrobových jámách tvaru obdélníku se zaoblenými rohy. „Zajímavostí je, že muži jsou orientovaní lebkou k východu, zatímco ženy k západu," nastínil Popelka.

Semknuté skupiny hrobů

Z dosavadního stavu výzkumu je podle odborníků možné vysledovat, že hroby tvoří určité semknuté skupiny, jiné hroby jsou pak umístěny solitérně ve větší vzdálenosti od centra pohřebiště.

Území nového ochranné pásma památek mezi Holíčem a Kopčany.
Ochranné pásmo je trhlinou pro překladiště, vzniknout má u Hodonínska

Mezi nálezy se objevují předměty typické pro povelkomoravské období. „Ženské hroby obsahují vlasové ozdoby jako stříbrné či postříbřené záušnice, mužské obsahují většinou železný nůž či jiné drobné předměty denní potřeby. Zvláštností je trojcípá parohová schránka plošně zdobená dekorem sestávajícím ze složitých propletenců,“ doplnil Popelka.

Kosterní pozůstatky zemřelých starých Slovanů čeká laboratorní ošetření a komplexní antropologická analýza, při které odborníci budou zkoumat věk, pohlaví, patologické změny, zranění utrpěná v průběhu života a další analýzy.