S přípravou stavby souvisí současné práce archeologů. „Návštěvníci tak mají obohacující možnost při poznání památníku. V centrální části na ploše 150 metrů čtvereční odborníci odkrývají opevnění předhradí,“ informoval vedoucí velkomoravského hradiště František Synek.

Odtajnění obrany sídliště z devátého století je nyní v režii odborníků z archeologického ústavu akademie věd, kterým pomáhají i kolegyně z Rakouska. „Ve výzkumu budeme pokračovat tento i příští měsíc, nacházíme se ve velice atraktivní situaci, z ní bychom měli opevnění rekonstruovat a datovat. Ve srovnání s akropolí je subtilnější,“ informoval vedoucí mikulčické archeologické základny Lumír Poláček.

Po víc než tisícovce let se zachovaly z konstrukce opevnění části kůlů i širokého zdiva z kamene dováženého zřejmě z jihovýchodu Bílých Karpat. Archeologové chtějí ještě prozkoumat i zaniklé koryto řeky Moravy.