Hodonínský deník oslovil zástupce koalice i opozice, aby sto dní před komunálními volbami zhodnotili volební období 2006 až 2010 v Hodoníně.

„Za největší problém považuji malou transparentnost při veřejných zakázkách. Je třeba obsáhnout co nejširší okruh investorů. Vyhrávají tytéž firmy, což například nedávno způsobilo, že byla velká rozestavěnost. Jedna firma prováděla práce na třech zakázkách současně,“ vytkl vedení města Krabička.

Problematické koupaliště

Nesouhlasí také s podmínkami, za jakých se uskutečnila rekonstrukce koupaliště. Opravy označil za předražené. Na totéž upozornil v případě opravy bývalé radnice. Nesouhlasí ani s bouráním budovy bývalé lidušky, kde prosazoval rekonstrukci.

„Něco jiného byl hotel „dvěste jednasedmdesát lůžek“. Tam byla likvidace oprávněná, i když zřejmě za jiných zákonných podmínek,“ poznamenal Krabička.

Za bouráním obou chátrajících budov, kolem kterých se objevují ještě dnes problémy, si starostka stojí. „V obou případech to bylo potřebné a považují to za úspěch. Výrazně se tak přispělo k bezpečnosti obyvatel ve městě,“ tvrdí starostka. Jednoznačně pozitivně hodnotí i zmiňovanou rekonstrukci koupaliště. „Myslím, že to byla velká hodonínská bolest,“ poznamenala Grauová.

Za velký přínos městu považuje také nový kruhový objezd u Arcusu. Vyzdvihla také budování nových chodníků, obzvlášť na Národní třídě. Chvála na práci radnice ale zazněla i od opozice.

„Rozvoj cestovního ruchu a lázeňství se určitě daří velmi dobře. Stejně jako zahraniční vztahy. Stávající koalice myslím také dobře pracuje v oblasti školství a rozvoje zájmové činnosti. Pochválil bych také péči o občanská sdružení zabývající se sociální oblastí,“ uvedl Krabička.

Na druhé straně zazněla i sebekritika ze strany koalice. Nepodařilo se uskutečnit některé na začátku volebního období slíbené opravy, například v případě kulturního domu. Tam samozřejmě hrál roli nedostatek peněz.

Další plány se nepodařilo uskutečnit kvůli zdlouhavosti úředních postupů. Například výkup pozemků, což je bolest mnoha měst, blokuje podle starostky delší dobu snahy na poli budování cyklostezek či stavba infrastruktury v lokalitě Na Výhoně.

Odvolání Šimečka

Některé chyby vyplynuly na povrch až nyní. „Nezadali jsme dříve vypracování koncepce sportu ve městě. Teď, když se dostali hokejisté, fotbalisté či házenkáři do problémů, jsme zaskočení,“ uvedla příklad starostka.

Na fungování radnice se projevilo i nedávné odvolání starosty Lubora Šimečka a následné zvolení Milany Grauové.

„Od té doby je situace v zastupitelstvu opravdu napjatá. Někteří kolegové se až příliš soustředí na útoky směrem k nové starostce. Jednání se tak zvrhávají v osobní útoky,“ postěžovala si dlouholetá opoziční zastupitelka Martina Milerová. Přihlížející obyvatelé města podle ní na zasedání chodí, aby se informovali o určitém problému, ne aby sledovali hádky mezi zastupiteli. „Zhoršuje to celkový pohled na naši práci,“ míní Milerová.

Negativní vliv událostí spojených s odvoláním starosty připustila i starostka. „Myslím, že vliv to může mít například na motivaci zaměstnanců radnice,“ přiznává.