V minulosti se tak městu podařilo uskutečnit mnoho oprav, včetně těch na kostele, klášteře nebo třeba Bartolomějském náměstí. Letos v září čeká rekonstrukce most v zámeckém parku. V příštích letech by to mohla být fontána, Lanbergův kříž a zbytky zdiva vodní elektrárny.

Most v zámeckém parku. Oprava mostu, který spojuje oba břehy řeky Moravy, vyjde na téměř půl milionu korun. Před necelými deseti lety opravou prošla kovová konstrukce mostu. Nyní je na řadě mostovka, což je dřevěná výplň. „K zajištění bezpečného průchodu je nutné poškozené desky vyměnit," konstatoval ředitel Služeb města Veselí Pavel Bouda. Zároveň upozornil, že opravu potřebuje také podstavec pomníku generála Laudona. Socha byla rekonstruovaná před třemi roky.

Fontána a kříž. O opravě fontány, která stojí před zámkem, se uvažuje z důvodu popraskání kameninového základu a kvůli problému s tryskami. „Tato kašna vznikla za hrabat Chorynských, první známky o ní pocházejí z roku 1766," informoval vedoucí Městského muzea ve Veselí nad Moravou Peter Futák.

Jako další se uvažuje o opravě Lanbergova kříže. Futák připomněl, že dnes je v parku pouze torzo podstavce, samotný kříž chybí. Ten připomíná nešťastné utonutí mladého knížete Lanberga. „Kříž není památkou, nový památkový zákon by ale mohl v budoucnu umožnit obcím zažádat si o statut památky místního významu," vysvětlil Jaromír Míčka z Národního památkového ústavu.

Vodní elektrárny. Nová naučná stezka může za pár let vést kolem dvou veselských vodních elektráren až k torzu té původní, ze které zbylo jen pár zdí. „Chtěli bychom zpřístupnit vnitřek elektráren a na místě té původní udělat odpočinkové místo s lavičkami," uzavřel Kolář.