Na konci března příprava pokračuje. „Do dnešní doby jsme vyčistili dolní a horní zhlaví – tedy prostory chodu vzpěrných vrat a nápustných zařízení – na plavební komoře Petrov, Strážnice I., Strážnice II. a Vnorovy II. V současnosti odtěžujeme bahno a štěrk z rejd plavební komory Vnorovy I., abychom zajistili potřebnou plavební hloubku,“ přiblížil průběh předsezonních prací ředitel vodní cesty Baťův kanál Pavel Cenek.
Práce pro zajištění bezpečné plavební hloubky budou do zahájení sezony i na ostatních rejdách plavebních komor.

Se vzrůstajícím lodním provozem v říčních či kanálových úsecích je podle mluvčího Povodí Moravy Petra Chmelaře nutné věnovat více pozornosti a také peněz na údržbu či obnovu Baťova kanálu. „Opravy jsme zahájili hned po konci loňské sezony. Na začátku prosince jsme opravili nápustné zařízení plavební komory Petrov. Opravili jsme česle na vtoku do válcového stavidla a samotné válcové stavidlo. Než mohlo dojít k samotné opravě, museli jsme zahradit plavební komoru dolní a horní dvojitou hradící stěnou s jílovým těsněním, vyčerpat vodu a odstranit nánosy a naplaveniny,“ přiblížil Cenek.