„V Žádovicích jde o prostor v prvním patře bývalé základní školy. Lidé si tam už zvykli se scházet, takže pro tyto účely v podstatě funguje. Je třeba je ale upravit,“ uvedl žádovický starosta Bronislav Seďa.

Spolkový život v Žádovicích totiž nabírá na obrátkách a potřebuje prostory pro diskuze či přípravu akcí. Vloni dokonce kvůli tomu vzniklo občanské sdružení Spektrum Žádovice. To spojuje aktivity šesti hlavních spolků v obci od klubu důchodců přes klub maminek, pěvecký sbor až po vinaře.

V bývalé škole už je v přízemí přestěhovaný obecní úřad a pošta. Vznikem společenských prostor dostane řádné využití i patro budovy. V bývalých třídách tak vznikne nová kuchyňka či sociální zařízení.

Podobným místem společenského života je ve Vlkoši fara. Scházejí se tam podle slov faráře Pavla Šupola jak starší lidé, tak mladé maminky či děti, ovšem v nevyhovujících podmínkách. Fara potřebuje opravy. Po ní se její možnosti rozšíří. Zásadní opravy se dočká především jedna z místností. „Bude pak sloužit i například pro zkoušky místní mladé kapely,“ uvedl farář.

Podle jeho slov je prostor sloužící ke scházení lidí pro život na vesnici podstatný. Aktivní lidé se snaží stále něco připravovat či organizovat a potřebují kvalitní zázemí.

V obou zmíněných případech na opravy budov přispěje Evropská unie prostřednictví programu Leader. Do Vlkoše na práce půjde přibližně šest set padesát tisíc korun, do Žádovic jen přibližně o dvacet tisíc korun méně. Právě na označení „komunitní centrum“ totiž EU slyší.

„Jde o místa, která jsou západě častá a velmi se osvědčila jako základ pro vytváření občanské společnosti na vesnicích. Teď se přenášejí i k nám,“ vysvětlila Anna Čarková ze sdružení Kyjovské Slovácko v pohybu, jež obě zmíněné dotace pomáhalo zajistit.

Podle Čarkové na podobné aktivity obcím nezbývají peníze a mnohdy ani čas. Proto lidé potřebují s vytvářením takových prostor pomoci. Komunitní centra pomáhají na západě i k vytváření nezávislých platforem a rozvoji demokracie na té nejnižší úrovni.

V případě obou vesnic nejde o první projekty tohoto zaměření, kterým Kyjovské Slovácko v pohybu pomohlo. Už v roce 2006 tímto způsobem vzniklo komunitní centrum na milotickém zámku, v tom samém roce i za muzeem v Žarošicích. V Miloticích jsou nyní centra dokonce už dvě, další funguje na tamní faře. Komunitní centrum je například i v Domaníně. „Komunitní centra jsou ale rozhodně i na mnoha dalších místech, jenom tam tomu tak zatím neříkají,“ poznamenala Čarková.

S pracemi ne centrech ve Vlkoši i v Žádovicích jsou v plánu letos, s nejvyšší pravděpodobností na jaře či v létě. Na obou místech ale kompetentní osoby čekají až na konečná schválení dotací, která zatím nemají v rukou.