Rozkopané silnice v hodonínských ulicích Havlíčkova a Měšťanská brání dopravnímu provozu.
Od poloviny února do poloviny května byl úsek Štefánikova- Měšťanská- Kollárova- Herbenova uzavřen z důvodu výstavby nového kruhového objezdu, v posledních dnech je u restaurace Morava uzavírka znovu.

Do Marxovy ulice je vjezd zakázán úplně. „Jde o projekt společnosti Vodovody a kanalizace. Dělá přepojení kanalizací. Docházelo tam v podstatě k zadržování vody a následně potom k vyplavování,“ uvedla místostarostka Hodonína Anna Matějková. Nové přepojení kanalizací by se mělo týkat domů v Marxově ulici, a to od křižovatky s ulicí Brandlovou po Měšťanskou.

„Při prudkých deštích docházelo k zahlcování kanalizace. Rekonstrukce by měla být provedena do čtrnácti dnů, přesný termín si však netroufám odhadnout, protože jsou tam komplikace s křížením inženýrských sítí, jako jsou vodovody, plynovody, kabely a podobně,“ řekl technicko-provozní náměstek Vodovodů a kanalizací Pavel Zabadal.

Podle něj takovýto typ opravy nebývá běžný. Rekonstrukce v Marxově ulici bude stát přibližně milion korun.
K havárii došlo také v ulicích Štefánikova - Havlíčkova u restaurace Taverna. Silnice je uzavřena.
„Plynaři dělali řízený protlak plynu. Město jim to tam nedovolilo původně rozkopat, ale došlo k uhnutí a byla narušena kanalizace,“ potvrdila Matějková. Podle ní by však mělo být vše co nejdřív opraveno.

Město Hodonín v příštím roce čeká rozsáhlejší rekonstrukce kanalizací. Od letošního jara zpracovává generel kanalizační sítě. Na sběrače se nasazují měřiče průtočnosti. Tento ucelený projekt by měl zmapovat problémová místa v Hodoníně. Lidé sami je však mohou nahlašovat na radnici.

„Generel by nám měl ukázat, kde kapacita kanalizace stačí a kde ne. Když například děláme územní plány nebo se k něčemu vyjadřujeme, abychom věděli, kde je kanalizace kapacitně přeplněná, kde musíme oddělit dešťovou vodu od splaškové a podobně,“ uvedla Matějková.
Podle ní bude postižena zejména stará část Bažantnice. O konkrétních krocích a investicích se však rozhodne až podle toho, co ukáže generel. Ten by měl být hotový na začátku příštího roku.

„Je důležité, abychom o problémech s kanalizací věděli. Zatím, co se nám ozvali lidé, jsme o všech nahlášených místech měli už povědomí. Informace jsme ovšem předali zpracovateli generelu,“ informovala místostarostka.

BARBORA LAHOVÁ