Náročnou rekonstrukci sokolovny mají za sebou například ve Veselí nad Moravou. „Náklady činily asi deset a půl milionu korun. Největší díl neslo město, zastupitelstvo schválilo spoluúčast ve výši čtyř milionů osmi set tisíc korun," informoval veselský místostarosta Petr Kolář. Na pokrytí částky se vedle ministerské dotace podílela také tělocvičná jednota Sokol, která je vlastníkem areálu, oddíl národní házené a Církevní základní škola.

Veselská sokolovna je stará více než devadesát let. V pozemkové reformě získali tamní Sokolové vhodnou parcelu naproti parku. „Návrh na budovu vypracoval brněnský architekt Jaroslav Syřiště a v červnu 1924 byl položený základní kámen. Již koncem roku se dalo v sokolovně cvičit, i když slavnostní otevření se událo 24. května 1925," uvedl starosta veselského Sokola Zdeněk Hlobil. Stavebníci tehdy počítali s rozpočtem 340 tisíc korun, ale vyhlášenou pracovní povinností všech 250 členů se náklady o šedesát tisíc snížily.

V sousedním Moravském Písku šli jinou cestou. Sokolovnu se podařilo převést na obec, která ji nechá v dohledné době opravit. „Naši činnost obec podporuje čtyřiceti tisíci korunami ročně a užíváme na sokolovně služební právo. Kdyby se tak nestalo, nejspíš by spadla," řekl místní sokolský starosta František Zálešák, který ve Veselí cvičil s Věrnou gardou.

Plán přestavby se skládá ze tří částí. Na základě studie je v současné době otevřené výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace. „V příštím roce bychom chtěli zahájit první etapu rekonstrukce, tedy postavit nové sociální zařízení, šatny a bufet s posezením," uvedla moravskopísecká starostka Hana Habartová.

Dále bude následovat oprava původního starého sálu s přísálím a jevištěm. Poslední, třetí etapou je venkovní prostranství s hřištěm, zelení, lavičkami, cestou a parkovacími místy. „Počítáme s celkovými náklady kolem čtyřiadvaceti milionů korun, jen první etapa si vyžádá milionů osm," sdělila starostka.

Sokolští činovníci potvrzují, že peněz na rekonstrukce mnohdy chátrajících areálů je zoufale málo. „Potřebovali by je všichni. Některé sokolovny jsou už darované obcím, protože se nic jiného nedalo dělat. Další jsou pronajaté jako v Lipově na dvacet let, Sokol pak s nimi nemůže nakládat," vysvětlila starostka Slovácké župy Vladimíra Potůčková.

Podle ní opravu potřebují sokolovny v Lužicích, Dubňanech či Podivíně. „V sokolovnách v Kyjově, ve Bzenci a Svatobořicích-Mistříně jsou šikovní a daří se jim. Také ta hodonínská je v pořádku," doplnila Potůčková.