Přestože polovina ledna bývala dříve pro stavebníky obdobím, kdy spíše pracovali uvnitř budov, letošní zima jim na Slovácku ukazuje vlídnější tvář. Ve dvoutisícových Šardicích tak mohou začít na venkovních úpravách centra obce. „Ve středu jsme předali staveniště firmě, ta nyní naváží materiál a od příštího týdne začnou opravy kanalizace. Postupovat budou směrem od kostela," informovala šardická starostka Blažena Galiová.

Následně budou dělníci pokračovat rekonstrukcí silnice, parkovacích stání, chodníků a přilehlých zpevněných ploch včetně sloupů veřejného osvětlení. „Silnice je už řádně hrbatá, takže by si zasloužila vyrovnat povrch. Jen ať ji opraví," podpořila stavebníky Šardičanka Božena Ševelová.

Poznamenala však, že by radnice neměla zapomenout ani na budovu základní umělecké školy. „Potřebovala by novou fasádu a vyměnit okna," domnívá se žena.

Přání se jí zřejmě vyplní. Objekt se dostane na řadu sice později, radní už ale rozhodli o přidělení zakázky na jeho zateplení. Nyní budou pokračovat připravené práce na obnovu centra vesnice, a to v ulicích Zákostelí, Klínek, na volném prostranství kolem orlovny, obecní haly nebo na cestě, která vede k obecnímu úřadu. V neposlední řadě dojde také na nádvoří bývalé základní školy. „Jde především o úpravy povrchů, nové parkoviště, nájezdy k rodinným domům a nasvětlení hřbitova. Nechtěli jsme v centru nic umělého, ale naopak chceme zachovat vesnický ráz, což by mělo odrážet i nové ozelenění," vysvětlila starostka.

Objízdné trasy kvůli stavebním úpravám jsou už připravené. Místní menší dopravní komplikace očekávají. „Pokud opraví všechno, co je potřeba, tak to jen uvítám. Hlavně v Zákostelí, u obecního úřadu a tam, kde jsou kostky," vyjádřila se například Jarmila Brhelová.

Přiznala, že je ráda, že se v poslední době v její obci tolik spravuje. „Třeba silnice na Hornických domkách," podotkla.

Projektované náklady na obnovu středu obce dosahovaly téměř jedenácti milionů korun. Díky soutěži se je podařilo Šardičanům srazit až pod osm milionů bez daně z přidané hodnoty. Radnice si na předfinancování investice půjčila z banky. Počítá s tím, že jakmile stavbu předá, dluh zaplatí. Většinu nákladů totiž pokryjí evropské dotace.

V tomto roce Šardice čekají ještě další dva nákladné projekty. Zateplování obecního úřadu za více než tři miliony a základní umělecké školy za dva miliony sedm set tisíc korun. „Nejdříve na nich ale musíme upravit střechy," upozornila Galiová.

Velkými změnami projde také náves v sousedních Hovoranech. „Upravovat budeme od restaurace Fontána až po farskou zahradu," sdělil hovoranský starosta Josef Grmolec. Předpokládané náklady přesahují sedm milionů korun. Zatím už výběrová komise vybrala nejvýhodnější nabídku v hodnotě šesti milionů čtyř set tisíc.

V Hovoranech vzniknou tři atraktivní odpočinkové lokality, které doplní venkovní mobiliář, místo pro ukotvení májky, prvky drobné venkovní architektury, nově vysazené stromy, například v podobě lipové aleje či keřů. Další novinkou bude památník školy tvořený z dvojice kamenných desek a především pak parkoviště.