Obec nakonec našla investora a založila společnost s ručením omezeným, která se scelováním parcel zabývá. „Jedná se o dva a půl hektaru v krásné lokalitě na úpatí Chřibů. Teče tam Josefínský potok s čistou pramenitou vodou," přiblížil starosta. Zbývá ještě dořešit parcely majitelů, kteří již zemřeli. Labuty doposud proinvestovaly asi čtyři miliony korun.

Na Farmu Labuty by se měla vrátit rostlinná a živočišná výroba, v dlouhodobějším výhledu by mohla sloužit i jako cíl agroturistů. Má už zajištěné i odbytiště. „Farma bude dodávat zeleninu, brambory, vajíčka a další produkty pro restauraci v Brně, případně do dalších odbytišť," sdělil projektový manažer Milan Kouřil.

Ve středu uspořádala místní akční skupina Kyjovské Slovácko v pohybu diskuzi o možnostech projektu farmy na kyjovské radnici. „Chceme zprostředkovat informace, kontakty, propojit zemědělce mezi sebou zejména v oblasti odbytu a propagace," přiblížila předsedkyně akční skupiny Anna Čarková.

Hlavním cílem bylo představit záměr zemědělcům a vedením obcí v regionu. Ti by také mohli s farmou spolupracovat. „Nechceme tvořit žádné odbytové družstvo či organizaci, subjekty zůstanou samy za sebe," vysvětlil Kouřil.

Zemědělci by tak našli odbytiště a farma by mohla nabídnout širší sortiment. Na schůzce se mluvilo například o společné značce, která by byla umístěná na výrobku spolu s etiketou výrobce. Na první schůzku dorazili i manželé Jahodovi, kteří v Žádovicích pěstují ovoce a zeleninu. „Nápad se nám líbí. Zaujala nás možnost dodávat naše výrobky do brněnské restaurace," řekl Marek Jahoda.

Labutské zastupitele čeká ještě rozhodnutí, jak velký podíl farmy by měla obec držet. Z obecního rozpočtu by bylo obtížné podobný projekt financovat. „Máme investora, kterému chceme odprodat většinový podíl. Obec by si mohla část nechat bez toho, aby investovala vlastní prostředky. Jednáme o desetiprocentním podílu pro nás," zmínil Hrkalík.

Farma by mohla pomoci i s nezaměstnanosti v obci, ta v červenci letošního roku dosáhla 6,7 procenta. Další schůzka ohledně spolupráce se koná na kyjovské radnici jednadvacátého zá­ří.