V současné době slouží část bývalého brownfieldu pro výrobní účely firmy a část areálu je využita jako zábavně-naučné parky s příběhem pro děti a dospělé, nazývané Permonium a Duhový svět. Návštěvníci se tak přímo na místě mohou mimo jiné zábavnou formou seznámit s tím, jak se zde v minulosti těžilo uhlí, a ti nejmenší s ekologickou tematikou.

Miliardy z fondů EU oživují opuštěné areályZdroj: se svolením MMR

Citlivá rekonstrukce areálu prospěla

Snahou architekta bylo zachovat typické rysy budov a jejich konstrukci, pocházející z let 1911-1913. „Při obnově staveb jsme usilovali o to, aby bylo na první pohled každému jasné, co je nově přistavěné a co jsou původní budovy areálu. Proto je fasáda všech objektů vyvedena ve dvou odlišných barvách – světle šedá naznačuje nově přistavené části, kombinace světle žluté a šedé jsou původní důlní objekty,“ vysvětlila jednatelka Strojírny Oslavany Alena Lubasová.

Rekonstrukce celého areálu byla velmi nákladnou záležitostí, podle slov jednatelky si vyžádala částku celkem okolo 150 milionů korun. A bez evropských dotací by nebyla možná. Příspěvky EU byly téměř 57 milionů korun a další vynaložené prostředky firma uhradila z vlastních zdrojů.

Kabinet slavného architekta vznikl díky fondům EU
VIDEO: Kabinet Dušana Jurkoviče přibližuje odkaz slavného architekta

Když Alena Lubasová do oslavanské strojírny před lety nastupovala, rozhodla se pracovat na žádosti o dotaci, která by firmě přispěla k její postupné modernizaci. „Jenže pak jsem se pustila do dalšího projektu, a najednou postupně přibývaly další a další jako puzzle do skládačky. Najednou to všechno začalo dávat smysl,“ míní dnes už s úsměvem Alena Lubasová. Nakonec se podařilo uspět se šesti evropskými dotačními projekty.

„Při obnově staveb jsme usilovali o to, aby bylo na první pohled každému jasné, co je nově přistavěné a co jsou původní budovy areálu.“

Ne vždy ale bylo při realizaci obnovy bývalého dolu vše zalité sluncem, potíží se objevila celá řada a bylo třeba je řešit. „Úprava celého terénu v areálu nebyla vůbec jednoduchá. Dnes tu máme vyasfaltované silnice a vysázenou zeleň, což působí kompaktním dojmem. Předtím tady ale byla všude hlušina. Málokdo si to umí představit, jak to bylo náročné, všechen ten pozůstatek po důlní činnosti odklidit a dát prostoru přívětivou podobu,“ zamýšlela se ředitelka oslavanské firmy.

Oslavany - Projekt v číslechZdroj: se svolením MMR

Zmínila i to, proč firma rozšířila své portfolio podnikatelské činnosti o cestovní ruch a inovační vzdělávání. „Když už jsme měli na našem pozemku kulturní památku – těžní věž, řekli jsme si, že by bylo vhodné ji využít pro turistický ruch a ukázat lidem i něco z doby našich předků,“ načrtla Alena Lubasová počátky zrození zábavního parku Permonium. V něm se zabaví děti od 3 let a dospělí na různých adrenalinových i vzdělávacích atrakcích.

K Permoniu přibyl loni zábavní park Duhový svět. V něm se na více než dvacítce naučných stanovišť nejmenší děti poučí, jak chránit přírodu, a užijí si zábavu s nejrůznějšími vodními prvky.

Areál se pyšní řadou ocenění

O tom, že i vnitřní prostory bývalého brownfieldu jsou vkusně opravené, svědčí například dnešní školicí středisko. Jeho opravený vysoký strop s původní konstrukcí a ochozem dodává celému prostoru jakousi vznosnou atmosféru a poukazuje na šikovnost našich předků.

Za citlivou a kvalitně provedenou rekonstrukci celého areálu získala Strojírna Oslavany ze strany odborníků nemalou řadu ocenění – například už v roce 2010 obdržela nejvyšší ocenění Podnikatelská nemovitost roku – Brownfield roku od CzechInvestu a ministerstva průmyslu a obchodu. Od Jihomoravského kraje v soutěži Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2008-2012 obdržela cenu pro nejlépe opravenou technickou památku.

V roce 2012 bylo zpřístupnění těžní věže dolu Kukla v Oslavanech nominováno na titul Stavba roku 2012.

Alena Lubasová: Bez dotací z EU by tak náročná rekonstrukce brownfieldu nebyla možná

Z bývalého areálu černouhelného dolu Kukla v Oslavanech se po nákladné rekonstrukci stal zcela moderní prostor s novým využitím. Strojírna Oslavany, která areál vlastní, v něm rozjela nejen zmodernizovanou výrobu, ale také zábavní parky Permonium a Duhový svět.

O proměně někdejšího brownfieldu jsme hovořili s ředitelkou společnosti Strojírna Oslavany Alenou Lubasovou.

Ředitelka společnosti Strojírny Oslavany Alena LubasováŘeditelka společnosti Strojírna Oslavany Alena LubasováZdroj: se svolením Strojírny OslavanyMohla byste ve stručnosti představit vaši firmu?
Strojírna Oslavany je výrobní firmou, která vyrábí tlumiče pro kolejová vozidla a komponenty pro transportní systémy. Přes padesát procent produkce naší firmy putuje na export, nejen v rámci EU, ale do celého světa. V příštím roce si připomeneme třicet let od založení naší společnosti.

Bývalý areál černouhelného dolu se vaše firma rozhodla přebudovat za pomocí dotací EU na moderní prostor, který bude znovu sloužit lidem. Můžete zmínit závěrečný dotační projekt EU, který kapitolu obnovy areálu završil?
Projekt na rekonstrukci a dokončení modernizace brownfieldu je závěrečným dotačním projektem do nemovitého majetku, podpořeným ze zdrojů Evropské unie. Celkové náklady na jeho realizaci v letech 2015 až 2017 se vyšplhaly na částku kolem 28 milionů korun, z toho evropská dotace činila více než 9,8 milionu korun. Šlo o dokompletování celého areálu dolu, který byl vystavěn na ploše 5,5 hektaru v letech 1911 až 1913.

Smyslem projektu bylo vyvinout technologie, které budou zpřístupňovat archeologické dědictví a památky lidem srozumitelnou formou
VIDEO: Zaniklá osada horníků na Vysočině opět ožila. I díky virtuální realitě

Kolik dotačních evropských projektů jste dosud pro rekonstrukci areálu uskutečnili?
Ze šesti dotačních projektů byly postupně hrazeny práce na rekonstrukci celého areálu. Šlo o terénní úpravy, opraveny a modernizovány byly veškeré objekty, dále oplocení a také příjezdová komunikace. Modernizací výrobního areálu získala Strojírna Oslavany dostatek prostor pro svůj expanzivní růst při současném zachování historického rázu všech budov. Součástí obnovy byla například i rekonstrukce haly, kterou nazýváme halou budoucnosti. Do ní jsme umístili špičkové automatizované stroje. Vedle této budovy jsme vybudovali další halu, která disponuje robotickým i automatizovanými pracovišti.

„Investice do rekonstrukce celého areálu vyšla bezmála na 150 milionů korun. Bez dotační podpory z Evropské unie bychom si ji nemohli nikdy dovolit.“

Jak došlo na to, že kromě budov pro výrobu jste v areálu zřídili i zábavní parky?
V roce 2012 firma rozšířila svůj předmět podnikání o cestovní ruch a inovační vzdělávání jako důsledek toho, že ve svém portfoliu nemovitostí vlastnila i zruinovanou Těžní věž Kukla, kterou v roce 2009 nechala zapsat jako kulturní památku. V roce 2012 zde vznikl zábavní park, který se postupem času kolem těžní věže rozšířil a v roce 2018 se na dalším zrevitalizovaném prostoru rozrostl o další část zábavního parku pro nejmenší s ekologickým kontextem Duhový svět.

Můžete tedy prozradit, kolik vlastně rekonstrukce celého brownfieldu bývalého černouhelného oslavanského dolu stála?
Souhrnná výše investice do rekonstrukce celého areálu vyšla bezmála na 150 milionů korun. Bez dotační podpory z Evropské unie bychom si jako firma střední velikosti nemohli nikdy dovolit dosáhnout na tak rozsáhlý projekt a zachovat dědictví minulosti pro budoucnost.

MMR inzerce záříZdroj: se svolením MMR