V minulých dílech jsme se zabývali problematikou pohybu, pobytu u vody a záchranou tonoucích, a tak v tomto tématu budeme dále pokračovat.
Při záchraně tonoucích musíme brát na zřetel bezpečnost zachránce, která je vždy na prvním místě a má nejvyšší prioritu. Už mnohokrát se v minulosti stalo, že z jednoho tonoucího se nakonec stali dva utonulí jen proto, že zachránce neměl povědomí o taktice záchrany tonoucího a přecenil svoje schopnosti.

Je nutné si uvědomit, že tonoucí, který se topí a bojuje o život, doslova naplňuje rčení „tonoucí se stébla chytá“. Takový tonoucí bojující o život dokáže vyvinout až několikanásobnou sílu než při běžné zátěži. Např. osmileté dítě by dokázalo dospělého ve vodě uškrtit a utopit. Hlava záchranáře, který se k tonoucímu ve vodě blíží, není vnímána jako hlava zachránce, ale jako bójka, kterou může uchopit a tím se zachránit. Proto by záchranná akce měla obsahovat některé obecné zásady a prvky:

1/ při zpozorování tonoucího se musíme nejprve zbavit nasákavého oděvu a obuvi a přibližně půl minuty pátrat po záchranné pomůcce (u organizovaných akcí ji musíme mít neustále připravenou); pokud jsme na místě sami, musíme před vstupem do vody zavolat na některou tísňovou linku 155 a oznámit zahájení akce na záchranu tonoucího

2/ záchrannou akci podnikáme zásadně se záchrannou nebo improvizovanou pomůckou (PET láhev, větve, klády aj. – prostě cokoli co alespoň trochu plave); záchrannou pomůcku vkládáme mezi sebe a tonoucího – podáme mu ji nebo mu ji hodíme

3/ k tonoucímu se snažíme přiblížit zezadu, aby na nás neviděl a nemohl nás napadnout; pokud to nelze, nezbývá nám, než zvolit variantu zepředu – musíme ale udržovat bezpečnostní odstup

4/ v případě agresivity tonoucího je nutné do doby zklidnění udržovat bezpečnou vzdálenost a teprve po zklidnění respektive „přitopení“ jej uchopit a odtáhnout ke břehu

5/ pokud u tonoucího již ve vodě zjistíme, že nedýchá, je nutné jej co nejrychleji transportovat k nejbližšímu břehu resp. břehu, který je po směru větru a po vytažení na břeh zahájit neodkladnou resuscitaci

6/ v případě napadení (za dodržení bodů 1-5 by k tomu nemělo a nesmí nikdy dojít) se musíte bránit velmi agresivně všemi možnými prostředky, například kopnutím do slabin.

BARBORA ZUCHOVÁ