„Nejdříve roce 1941 separovali nacisté Židy v Hodoníně z centra do okrajových částí. Museli opustit krásné domy na hlavní ulici. Ti, kteří neměli kam jít, odešli do Kyjova nebo Podivína," připomněla ne zas tak dávnou historii Galina Rucká, ředitelka Státního okresního archivu v Hodoníně, který společně s Masarykovým muzeem připravuje třídenní vzpomínkovou akci. O dva roky později, 23. a 27. ledna, se uskutečnily dva transporty Židů do Terezína.

„Lidé židovského vyznání se zasloužili o rozvoj průmyslu v Hodoníně, kde vlastnili továrny, díky nimž přicházeli noví obyvatelé a město rostlo. Díky židovským patrovým domům získal Hodonín městský ráz. Židé jednoduše patří k dějinám, přitom byli často opomíjeni," nastínila Rucká, co vedlo organizátory k uspořádání vzpomínkové akce.

Ta se uskuteční 5. až 7. února. Půjde o blok přednášek a besed spojených s hudebním vystoupením. „Pátého února jsou připravena témata holocaustu a šoa, historie Židovské obce Hodonín a připomenutí židovských památek Hodonínska. Šestého se přednášky zaměří na významné židovské podnikatele, jako byly rodiny Kuffnerů z Břeclavi, Redlichů z Hodonína či brněnských podnikatelů s kořeny na Hodonínsku," vyjmenovala Hana Sýkorová z Masarykova muzea.

O den později bude ještě Rucká besedovat s pamětnicí Věrou Weberovou z Kyjova. Přednášky se uskuteční v sále Evropa od 10.00. K nim je připravená i výstava. Na závěr vzpomínkové akce se 7. února v Evropě uskuteční koncert klezmerové kapely Létající rabín.