Jeden za druhým mizí v těchto dnech z hráze mezi hodonínským jezem na řece Moravě a silničním mostem mezi Hodonínem a Holíčí. Statné topoly padají k zemi kvůli zvýšení protipovodňové ochrany. „Řada lidí se k nám chodí ptát, proč stromy, na které jsou zvyklí a stály tam řadu let, někdo kácí," svěřil se Hodonínskému deníku Rovnost provozovatel Přístaviště U Jezu František Ondruš.

Překvapený byl i jeden z místních, který kolem kmenů projížděl na kole. „Po týdnu jsem se vrátil a vidím tu spoušť. Nevím, proč se kácí. Stromy dělaly dobrou větrnou clonu a navíc zpevňovaly hráz," kroutil nevěřícně hlavou muž.

Včera se dřevorubci pustili už do druhé desítky stromů. Podle informací od státního podniku Povodí Moravy a na základě povolení od hodonínského odboru životního prostředí půjde k zemi do pátku šedesát topolů. „Důvodem je rozšíření a zpevnění stávající ochranné hráze pod jezem, jejíž těleso narušuje kořenový systém a ohrožuje tak její stabilitu," vysvětlila mluvčí povodí Gabriela Tomíčková.

Topoly navíc vykazovaly zhoršený zdravotní stav s četným výskytem dutin. „Třináct z nich se nacházelo v havarijním stavu. Jejich věk byl odhadnutý na padesát let," sdělila mluvčí.

Odstraněním stromů ale práce rozhodně neskončí. Dále bude třeba skrýt drny a ornici ze stávající hráze a odtěžit nánosy z bermy, tedy prostoru mezi korytem řeky a hrází. „Pracovníci poté osypou prosedliny, čímž dorovnají nivelitu hráze. Povrch její koruny i vedlejší cesty budou zpevněné lomovou výsypkou," upozornila Tomíčková s tím, že náhradní výsadba bude minimálně ve stejném rozsahu jako kácení. Jen rozřezané topoly nahradí duby a jilmy.

Náklady na tyto úpravy přesáhnou šest milionů korun. „Akce je součástí mezinárodního projektu s názvem Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007–2013, je tedy spolufinancovaná z Evropského fondu pro regionální rozvoj," uvedla mluvčí. Práce, do kterých se pustili dělníci v pondělí, pokračují v části Soutok Moravy a Myjavy – společná protipovodňová opatření, tedy i u Hodonína, na obou březích hraniční řeky. Součástí projektu jsou ještě dvě další stavby. „Kopčany –Hodonín a Renaturalizace Moravy od Radějovky po Myjavu, vždy jde o protipovodňovou ochranu společně se slovenskou stranou," doplnila Tomíčková.

Uskutečněné záměry mají umožnit v době povodní přístup pro mechanismy správce toku nebo integrovaného záchranného systému. Odtěžení nánosů má zvýšit kapacitu koryta. Navazující projekt Renaturalizace Moravy od Radějovky po Myjavu se na nějaký čas odsune kvůli změně v technickém řešení. Celkové náklady by neměly přesáhnout třicet milionů korun.