Zde byly děti ovšem skutečně k nerozeznání od mladých čaroděju a čarodějnic. Foto: Jan Kostrhůn