Bude sdružovat obdivovatele velkomoravské archeologie, historie a života našich moravských slovanských předků. Posláním Klubu přátel památníku Slovanské hradiště v Mikulčicích bude pravidelná informovanost o kulturních i návštěvnických aktivitách památníku, a především o připravovaných besedách s předními odborníky na archeologická, historická, muzejní i jiná témata.

Besedy se budou konat pravidelně každý měsíc během návštěvní sezony. První z nich, spojená se založením klubu přátel, se uskuteční v pátek 23. května v rámci programu Muzejní noci.

Přednášet na téma Tajemství hrobu moravského arcibiskupa Metoděje bude dlouholetý vedoucí mikulčického archeologického výzkumu docent Zdeněk Klanica. Další informace jsou k nalezení na internetové adrese památníku: www.mikulcice-valy.info.