„Vycházíme z kronik a veřejných zdrojů. Jedná se o text v rozsahu 5 500 písmen,“ uvedl na zastupitelstvu obce starosta Libor Orság. Ohledně poptávky již zastupitelé začali jednat s několika místními firmami. K jakému materiálu a způsobu výroby se obec přikloní, má být ještě upřesněno.

ELIŠKA KORDULOVÁ