Právě tyto záměry ve středu večer nastínil kolektiv architektů, který se podílel na územní studii parku. „Navrhujeme zvětšit herní plochu s celodenním otevřením školního hřiště. Zprůchodnit pasáže z Národní třídy, aby se park stal přístupnější z centra. Také doporučujeme postavit kašnu s jedním či dvěma pítky,“ uvedla architektka Eva Eichlerová.