Podle architektky Martiny Černé ale místo nevyužívalo velký potenciál. „Důležité je uvědomit si, že prostor byl velmi nepřehledný a tím pádem nebezpečný,“ upozornila autorka návrhu parkových úprav.

Pokácené stromy, které byly podle odborníků na konci životnosti, nahradí nová výsadba. Kromě zeleně se lidé dočkají laviček, pódia, osvětlení či fontán.

„Navrhované řešení opět povyšuje prostor mezi moderní, funkční a atraktivní místa pobízející k pobytu a setkávání, a to jak pro studenty školy, tak i pro veřejnost,“ uvedl vedoucí odboru životního prostředí a územního plánování Bedřich Kubík. Náklady se pohybují kolem šesti milionů korun.