Nový režim regulovaného parkování má začít platit od druhého čtvrtletí příštího roku. „V lednu plánujeme veřejné projednávání. Budeme hledat cestu, abychom uspokojili řidiče i zastánce travnatých ploch," řekl místostarosta Jiří Janda.

Studii vypracovala pražská společnost City Parking Group. „Zaváděla u nás například parkovací automaty či vyhodnocovala jejich fungování," uvedl vedoucí odboru rozvoje města Dalibor Novák.

Více než čtyřicetistránkový dokument, který zpracovala Barbora Baladová, přináší nejprve analýzu nynějšího parkování v centru, které v současnosti oplývá zhruba dvěma a půl tisíci místy. „Zhruba čtyři sta padesát vozů bylo odstavených v rozporu se zákonem," přiblížila Baladová.

23Tolik automatů by podle koncepce parkování přibylo v Hodoníně. Celkem by jich bylo 42.

Mezi nejméně využívaná placená parkoviště patřila především ta ve Wilsonově a Zámecké ulici. Podle výpočtu odstavných a parkovacích stání pak v centru chybí dvě stě osmdesát míst, nejvíce na náměstí Osvobození. Podle analýzy je zapotřebí doplnit a ucelit zónu regulovaného stání a v horizontu dvou až pěti let stavět nové plochy a objekty hromadného parkování. Mezi ně patří například parkovací domy. „Dříve se o nich uvažovalo u soudu nebo gymnázia. Za padesát milionů korun jsou ale příliš nákladné. A v menších městech zůstávají spíše prázdné," upozornil místostarosta.

Ani záchytná parkoviště se podle něj neosvědčila. „Chystáme je například u koupaliště. Současná stání u hřbitova či nemocnice nejsou příliš využívaná, lidé se chtějí v autech dostat blíže k centru," popsal současný stav Janda.

Studie upozorňuje na to, že pokud by pokračoval současný trend ve zvyšování počtu aut, za deset let může v Hodoníně chybět až devět set míst. Zároveň přiblížila i základní teze moderního parkovacího systému, který počítá s regulací stání pomocí vyhrazených úseků pro rezidenty a předplatitele i s rozšiřováním chodníků a stezek pro cyklisty.

Cílem má být město bez aut s finančně regulovaným venkovním parkováním tak, aby na ulicích zůstalo jen krátkodobé stání do dvou hodin. Doporučení pražské firmy v koncepci pro centrum Hodonína počítá s vytvořením zón regulovaného stání. Například oblíbené parkování pro zaměstnance za budovou okresní správy sociálního zabezpečení by se z volné oblasti změnilo na rezidentní. Kritizovaný úsek místními na Národní třídě mezi třídou Dukelských hrdinů a náměstím 17. listopadu by se z obecně přístupného stal jen krátkodobým.

Další z velmi diskutovaných parkovišť se nacházejí na náměstí Osvobození a Zámeckém náměstí. Z prvně zmiňovaného by se stalo rezidenční a z druhého, které je nyní placené, by vzniklo smíšené. Zájemci by je mohli využívat s parkovacími kartami. „Kolem koncepce zůstává řada otázek, například týkající se ceny parkovacích karet. U naší lokality by byla perfektní už vyzkoušená varianta, aby se obnovilo parkování zdarma na obou místech. Když na náměstí Osvobození zaparkovali i ti, kteří tam nebydleli, mohli jsme stát na Zámeckém. To vedení města ale zrušilo," prohlásila opoziční zastupitelka Radana Stahalová.