Kromě proměny vzhledu je cílem dostat ze středu Prušánek nákladní auta a autobusy, které tam parkují. „V místě je teď jáma, kam se staví máj k hodům, a kolem ní je litý asfalt. A ten je těžkými auty zdevastovaný. Za horkého počasí tam nechávají otisky pneumatik," uvedl místostarosta Jan Nosek a dodal, že po úpravě bude povrch žulový. Dekorativní betonové květináče pak prostor zkrášlí a zamezí vjezdu na spravenou plochu.

Stavebníci prozatím upraví oblast od Hlavní ulice po místo, kde v době hodů vzniká taneční parket. Pokračovat k zastávce pak budou až po hodech, které se v obci konají devátého až jedenáctého srpna. „Omezení budou pouze drobná a krátkodobá, jako kolem každého staveniště. Zastávka se zatím posunovat ani přemísťovat nebude," slíbil prušánecký starosta Lubomír Zahradník.

Rekonstrukce návsi byla už tématem minulých voleb. Když se sestavoval výhledový plán na celé volební období a zastupitelé říkali, co by rádi v obci udělali, měla oprava centra největší podporu. Náklady obec pokryje ze svého vlastního rozpočtu. (hav)