„A to nejen z důvodu, že nebylo dosud dosaženo kladného výsledku v řízení vztahujícího se k návrhu o odvolání paní tajemnice," píše se v zápisu z jednání rady.

Starostka Milana Grauová (ANO 2011) naopak doporučila problematiku odložit a projednat až na základě řádně předloženého a písemně zdůvodněného materiálu. „Ukončení smlouvy nedoporučuji z důvodu toho, že výše uvedené řízení není dosud ukončené. Navíc zastupuje město i v jiných probíhajících řízeních vztahujících se k ochraně obecního majetku," zareagovala podle zápisu starostka.

V následném hlasování, kterého se účastnili dva radní za Změnu, tři za ANO 2011 a jeden za komunisty, byli pro odvolání jen dva. Dva byli proti a stejný počet se hlasování zdržel.