V listopadu 1949 zatknula Oldřicha Pecla tehdejší Státní bezpečnost a v průběhu vyšetřování vmanipulovala do největšího propagandistického procesu padesátých let. Za vykonstruované záškodnické spiknutí proti republice ho spolu s Miladou Horákovou, Janem Buchalem a Závišem Kalandrou odsoudil Státní soud v Praze k trestu smrti. Popravili ho 27. června 1950.

Oldřich Pecl se narodil v Bohuslavicích v rodině vesnického učitele. Už od mládí byl zvídavý a vnímavý k veřejnému a politickému dění. Během let se vypracoval i na poli podnikatelském. Zabýval se těžbou antracitu u Českých Budějovic. Po únoru 1948 vstoupil do řad nárosně socialistické strany, což odstartovalo řetězec událostí až ke zmíněnému procesu.

Sobotní pietní akci pořádá Kulturně historická společnost Bohuslavice, zahájení začíná ve dvě hodiny před budovou místní základní školy. Spolu se žáky školy vystoupí Kostelecký a národopisný smíšený sbor a pěvecky sbor Carmina Vocum.

„Pamětní desku od akademického sochaře Otomara Olivy na budově základní školy slavnostně odhalí pozvaní zástupci ze senátu a parlamentu,“ uvedl místopředseda pořádající společnosti Přemysl Máčel.