„Stále znovu a znovu slyšíme názory, že nový management přišel nemocnici zavřít, privatizovat, nebo omezit péči a z nemocnice vytvořit léčebnu dlouhodobě nemocných. Opak je však pravdou,“ uvedl Pejchl v dopise. Vedení nemocnice si podle něj naopak vzalo za úkol vyvést ji z ekonomických a personálních problémů a vytvořit z ní moderní zařízení. Za důkaz považuje ředitel kroky, které management v kyjovské nemocnici za sedm měsíců provedl, například elektronické objednávání léků a materiálu, zřízení oddělení controllingu, revize nevýhodných servisních smluv, zajištění výhodnějších nákupních podmínek i výběrových řízení, zamezení konzumace alkoholu na pracovištích, rekonstrukce chirurgických pavilonů, získání dotace na zateplení dvou budov či zakoupení nových přístrojů.

Do budoucna plánuje vedení rekonstrukci gynekologického pavilonu a další projekty na rozšíření péče o lůžka dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče, jednodenní péče a nutriční péče.Jak z dopisu vyznívá, částečná optimalizace lůžkového fondu, ke kterému už došlo, nijak neomezuje a ani nesnižuje kvalitu a objem poskytované péče.

Podle Pejchla vedení dodrželo slovo, že nebude hromadně propouštět. Propustilo pouze osm lidí, ostatní odešli na vlastní žádost, na mateřskou, do důchodu a podobně. Naopak nově nastoupilo do nemocnice sedmnáct žen z mateřské dovolené a stejný počet nových zaměstnanců. „Vedení nemocnice má vytvořenu koncepci, která jasně vede ke stabilizaci nemocnice a k jejímu rozvoji. Nyní chceme intenzivně pracovat na předávání informací a nalezení způsobu, jak komunikovat se zaměstnanci i veřejností,“ stojí v závěru dopisu.