„Naše školo, přeji ti, abys dalších sto let byla plná smíchu a pohody. Aby děti, které se v tobě učí, chodily rády do školy a aby se jim v tobě líbilo a měly tě rády. Také ti přeji spokejené učitele, kteří budou chodit za svými žáky s chutí. Přeji ti, abys byla veselá škola,“ popřál za všechny petrovské žáky Martin Konečný z páté třídy.

Budova školy si však prošla i méně příjemnými událostmi než byla oslava jejího výročí. Novou stavbu budovy základní školy, která stojí ve středu obce Petrov sto let, začali připravovat místní v roce 1907.
Stavba byla úspěšně dokončena v roce 1908. A prvního září tohoto roku zahájili učitelé a děti první školní rok ve zbrusu nové škole.

Poklidný chod školy byl ovlivněn až v roce 1910, kdy začala první světová válka. Účast dětí ve škole byla velmi omezena, a to kvůli válečným poměrům i tomu, že všichni boje schopní muži byli povoláni do boje, takže i učitelé. Po skončení války však nebyla situace docházky o moc lepší. Za první republiky škola fungovala bez větších potíží. Až do nástupu německých okupačních vojsk.

Na konci druhé světové války školu zdevastovali němečtí vojáci. Ale po skončení války se po sto padesáti dvou dnech začalo opět vyučovat.

V roce 2002 byla škola modernizována.

„Období, které jsem ve škole prožila bylo opravdu krásné. Nádherná léta lidské sounáležitosti a dobrých vztahů byly stavebním kamenem k tomu, aby základní škola v Petrově vzkvétala,“ zavzpomínala dlouholetá ředitelka Miloslava Dekařová.