Jaromír Měchura
* 24. září 1926 Svatobořice
+ 9. února 1993 Kyjov

Měl rád lidi, písně, práci ve vinohradě i víno a lidové zvyky. Jeho životní postoje se projevily v celé jeho tvorbě. Zachytil životní situace jako svíci, svatbu, oslavy životních jubilejí tak, jak je on sám prožíval a přetvořil do svých písní.

Ty dnes již přirozeně zlidověly a běžně se zpívají. Jeho píseň Ej Kyjove, Kyjove zpívají dodnes muži na závěr Slováckého roku ve velkém chorálu přímo na náměstí před radnicí. Ke konci života ho zlobilo srdce a ráno 9. února 1993 v nemocnici v Kyjově zemřel. A jak bylo pro něj typické, večer před svou smrtí si ještě na pokoji v nemocnici společně s primářem zazpívali.