Ve vztahu k restauračnímu minipivovaru Kunc se občas vedou debaty, zda se zakládá na nějakém historickém podkladě. Lze dohledat, že jako pivovar asi ne, ale s hospodským či restauračním provozem je v Hodoníně zkušenost bezmála stoletá. O zakladatelích tohoto obchodnického rodu v Hodoníně, Janu a Olze Kuncových, se v Kronice živností, řemesel a obchodu lze dočíst, že: „O koncesi hostinskou rozšířili oba majitelé svůj podnik v roce 1923."

Vezměme to tedy od začátku. Jan Kunc, rodák ze Senetářova u Boskovic, jako vyučený cukrář a voskář založil firmu už v roce 1896, a to nejprve nad křižovatkou v ulici Na Drahách.

Profese voskář dnes lidem už asi moc neříká, k přiblížení oboru trochu pomůže Technický slovník Teyssler-Kotyška: „Voskařství je jedna z nejstarších živností a 
k jejímu provozování je potřeba průkaz způsobilosti. Voskaři kromě svíček vyráběli voskové figurky, sloupky, květy, kříže atd."

K tomu se váže jedna zajímavost. Ve slovníku latinských povolání stojí vedle sebe slovo ceroplastarius – voskář a hned sousední povolání je cerevisiarius – pivovarník, sládek, šenkýř, a asi nějak podobně blízko měly k sobě tyto obory i u Jana Kunce, když začal s profesí hostinskou.

O tom, jak se dostali Kuncovi na místo dnešního minipivovaru, uvádějí v knize „Příběhy hodonínských domů" autorky Galina Rucká a
Hana Sýkorová: „V roce 1905 koupili manželé Jan a Marie Kuncovi od Leopolda Carského dům na tehdejší Ringgasse čp. 264. Jan Kunc vybudoval 
v domě prosperující cukrářství a v prvním patře krásný byt s terasou. Velkou část domu majitel pronajímal jiným obchodníkům." Pan Jan Kunc dlouho pracoval ve Vídni a 
v Hodoníně mu začala pomáhat jeho dcera Olga. Měla 
v oboru praxi, po vyučení absolvovala školu kuchařskou a zkušenosti získávala v bývalé Jugoslávii, v Polsku a nakonec v Brně a od roku 1939 se stala v cukrárně společnicí.

Syn Jana a Olgy Kuncových Miloslav se narodil 
v Hodoníně v roce 1907. Vyučil se v obchodě s konfekcí a praxi sbíral v předních obchodech s konfekcí v Brně, Praze a Moravské Ostravě. Po návratu do Hodonína zde 
v roce 1932 založil „Obchod konfekcí a módním zbožím". Využil nabytých zkušeností a sám si navrhl i vnitřní zařízení obchodu. První kroky firmy jsou uvedeny v Kronice živností a obchodu takto: „Začátky majitele firmy Miloslava Kunce byly těžké pro silnou soutěž v jeho oboru. Ale odhodlání vytrvat a důsledná solidnost mladého obchodníka zvítězily, takže brzy získal důvěru zákazníků, zvláště pak venkovských, kteří dovedli oceniti jeho spravedlivé jednání se sociálně slabšími, takže závod stále rostl a zvyšoval počet spolupracovníků." Jako úspěšný podnikatel nechal pan Miloslav Kunc postavit v Hodoníně na rohu ulic Vrchlického a Dukelských hrdinů bytový dům s „kulatým" rohem, kde i s rodinou bydlel do své smrti v roce 1981.

I po roce 1948 byla v levé části Kuncova domu na Národní třídě dlouho cukrárna, kterou později nahradila pro ty nejmladší asi dnes již spíše neznámá prodejna se zahraničním zbožím za valuty či tzv. tuzexové bony, tedy TUZEX. Název Tuzex bylo zkratkové slovo, utvořené ze slov tuzemský export a obchody sloužily k odčerpání valut zahraničních měn od obyvatelstva. V pravé části byla i nadále prodejna, převážně s textilním zbožím.

Po restituci domu bylo 
v zadní části objektu v dubnu roku 1994 započato s výstavbou minipivovaru, v témže roce v srpnu 1994 se tam pivo již vařilo a restaurace byla pro veřejnost otevřena 
24. 9. 1994. Název piva se občas změnil, ať to byl Šohaj, 
Sv. Marek nebo speciální ležák Dacan. V současné době pivovar čepuje několik druhů piva se značkou Švihák a Minipivovar Kunc tak patří do skupiny více než 150 fungujících zařízení podobného typu v ČR.

ANTONÍN KUČERA