Ke strategickým koncepčním dokumentům mohou lidé i organizace sdělit své připomínky až do dvaadvacátého června. „Dotčené územní samosprávné celky žádáme neprodleně o zveřejnění koncepce a toho, kdy a kde je možné do ní na úředních deskách nahlížet," uvedl Petr Slezák, který je pověřený zastupováním ředitele odboru posuzování vlivů na životní prostředí.

Minimální doba pro zveřejnění je patnáct dnů. „Tyto návrhy jsou zpřístupněné na ministerstvech životního prostředí a zemědělství, na všech krajských úřadech a u všech správců povodí, a to v listinné podobě nebo elektronicky na jejich internetových stránkách. Připomínky musí obsahovat název příslušného dokumentu, dále pak jméno, příjmení a adresu pobytu fyzické osoby, případně obchodní firmu nebo název a sídlo u právnické osoby," uvedla mluvčí rezortu životního prostředí Jana Taušová.

Pro Slovácko je důležitý zejména plán zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje, který zabírá většinu Moravy, více než dvacet tisíc kilometrů čtverečních a představuje 2,7 procenta z celkové plochy mezinárodní oblasti povodí evropského veletoku.

Podstatný je rovněž Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu. V něm jsou mimo jiné uvedená připravovaná opatření oživující řeku Moravu prostřednictvím rybího přechodu přes hodonínský jez. Na základě studie proveditelnosti byla doporučená balvanitá rampa ve formě bypassu na levém břehu. Předpokládané náklady na projekt, který by se měl uskutečnit v letech 2016 až 2021, dosahují padesáti milionů korun.

VÍCE SE DOČTETE V ÚTERNÍM HODONÍNSKÉM DENÍKU ROVNOST.