Část cesty právě směrem od Prušánek je už hotová, končí však na hranici katastrů. Termín zahájení výstavby nyní záleží na dohodě s lidmi, jichž se stezka dotkne. Aktuálním tématem v Josefově je také čistička odpadních vod. „Po uplynutí zkušebního provozu plánujeme její kolaudaci,“ informoval starosta Vojtěch Pospíšil. Náklady na pořízení čističky dosáhly ke třiceti milionům.

BARBORA SKOČÍKOVÁ