Akcí chtějí přispět k prohloubení společné vzájemnosti národů, které se před sto lety dočkaly společného samostatného státu. V programu vystoupí například mužáci z Mikulčic. Začátek bude ve dvě hodiny odpoledne.