„Prodloužení plavební sezony uvítali kromě návštěvníků vodní cesty zejména provozovatelé plavby a půjčoven lodí,“ uvedl mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Dohodnuté prodloužení provozu plavebních komor kvůli zmírnění dopadů koronavirové pandemie správci unikátní cesty ale poněkud zkomplikují opravy a na posezonní práce zbude méně času. „V letošním a příštím roce máme naplánovanou druhou etapu oprav Baťova kanálu od Veselí nad Moravou po Vnorovy. Letos jsme úspěšně bez omezení dokončili opravy úseku mezi železničním mostem ve Veselí, ihned po ukončení plavební sezony musíme pokračovat dále až k hospodářskému mostu Vnorovy,“ přiblížil generální ředitel státního podniku Povodí Moravy Václav Gargulák.

Vizualizace lávky přes silnici I/55 u hodonínské zoologické zahrady.
Lávka přes silnici I/55 u hodonínské zoo přišla o část peněz. Ohrozí to stavbu?

Opravy mají zajistit bezpečnost plavebního provozu a dostatečný komfort v dalších rekreačních sezonách. „V loňském roce jsme napočítali v plavebních komorách 3431 lodí. Rozplavená zemina z břehů a hrází současně lokálně zanáší dno plavebního kanálu a tím pomístně snižuje plavební hloubku, která může vést až k omezení provozu lodní dopravy, proto musíme opravovat a investovat nemalé prostředky,“ upozornil Gargulák s tím, že prodloužená sezona ještě zvýší náročnost oprav. Obě jejich etapy vyjdou na více než 53 milionů korun.