Nechyběla ani tradiční moravská beseda, kterou zatančila místní chasa, ale také chasy z okolních Lužic, Dolních Bojanovic, Prušánek, Moravské Nové Vsi, Hodonína a Rohatce. „Celkově se představilo deset koleček. Podpořit nás přijeli také krojovaní z Uherského Hradiště, Uherského Ostrohu nebo slovenských Radošovců. Atmosféru umocnila svými tóny dechová hudba Lužičané a Cimbálová muzika Lašár,“ uvedl letošní stárek Karel Kosík.

Pro hosty byla také připravená zajímavá tombola, sólo na počest padesátého výročí od úmrtí významného rodáka skladatele Fanoše Mikuleckého a košt vín. Další folklorní zábavu si v Mikulčicích lidé užijí na hodech, které se uskuteční od 16. do 18. srpna. Ještě před tím, v pátek 14., je v plánu předhodová taneční party.