Své služby má nabízet u malého přístaviště na Staré Moravě. „Už od devadesátých let jsme chtěli navázat na tradice, které tady u řeky byly, tedy na její společenskou a rekreační atraktivitu. Po této lince jsme chtěli jít v cestovním ruchu s návazností na prodloužení Baťova kanálu a oživením blízkého náměstí. A přišli jsme s novou atrakcí, a tou je plovoucí kavárna,“ přiblížil kapitán František Ondruš.

Nese ve svém názvu inspiraci hodonínskými lázněmi, tedy LázKa. Ta se do registru plovoucích zařízení dostala po přestavbě z hausbotu loni v létě a jejím výrobcem je právě Ondruš. K ní ještě kompletuje venkovní posezení, které ponesou na vodě betonovo-polystyrenové pontony. Právě po jejich přivezení na břeh Staré Moravy se začal odvíjet celý řetězec problémů, který se datuje na začátek prosince minulého roku.

Jeřáb přesunul pontony budoucí kavárny na Starou Moravu v Hodoníně za radnicí.
Hodonínští zjistí, jak chutná LázKa. Kavárna k nim připluje po Staré Moravě

Hned týden od vyložení pontonu přišel ale na městském zastupitelstvu podnět od obyvatele ze sousedství, který se týkal právě zmíněné novinky. „Které odbory městského úřadu vydaly příslušná povolení nebo vyjádření k umístění nebo užívání pontonu nebo jeho části? Jak bude město Hodonín v případně plánovaného provozu kavárny LázKa postupovat, aby nebyla narušena pohoda bydlení garantovaná územním plánem?“ zaznělo při Dotazech občanů na minulém zasedání zastupitelů.

Těm a také stěžovateli měla následně přijít lednová odpověď z radnice s tím, že žádný odbor městského úřadu žádost o povolení neobdržel. „Jelikož se dle zákona o vodách jedná o vodní dílo, je nutné před samotnou realizací získat ke stavbě územní a stavební povolení, kdy ze shora uvedených informací je zřejmé, že stavebník žádné takové povolení nejenže nezískal, ale o povolení betonového pontonu věcně a příslušný správní orgán ani nepožádal. Z pohledu zákona se tak jedná o nepovolenou stavbu,“ stojí v odpovědi radnice na dotazy ze zastupitelstva s tím, že tuto nepovolenou stavbu bude řešit příslušný odbor životního prostředí v Hodoníně.

Výstavba podchodu pro pěší a cyklisty pod silnicí I/55 u Rohatce, stav první březnový čtvrtek odpoledne.
VIDEO: U Rohatce zmizela část jízdního pruhu I/55, kvůli podchodu

Jak ale řekl redakci sám majitel pontonů Ondruš, tak o zmíněné reakci radnice se dověděl až tento týden, v den konání nového zastupitelstva, kdy jej o odpovědi informovala jeho přítelkyně, která je zastupitelkou. „Podivuji se, že mě kvůli tomu nikdo nekontaktoval. Přitom jsem už podával i vysvětlení na odboru životního prostředí, které ale správní řízení nezahájilo,“ řekl Ondruš.

Závěr protokolu o podání vysvětlení má totiž jiné vyznění. „Dle předložených dokumentů byl předmětný objekt povolen v souladu s platnou legislativou,“ stojí v závěru protokolu hodonínského odboru životního prostředí s tím, že mezi zmíněnými dokumenty bylo rozhodnutí Státní plavební správy k umístění pontonů na Staré Moravě, certifikát k plovoucímu zařízení LÁZKA i nájemní smlouva s Povodím Moravy.

Přesun městské lodi Konstancie na Starou Moravu.
VIDEO: Konstancie se v Hodoníně připravuje na zimu, letos přepravila 5000 lidí

Právě jedním z bodů této smlouvy je, že u malého přístaviště na Staré Moravě nebudou použité trvalé kotvicí prvky. To byl také další z argumentů pronajímatele, který podle něj potvrzuje to, že je kavárna plavidlem podle zákona o vnitrozemské plavbě, a ne stavbou či vodním dílem podle zákona o vodě, což odbor životního prostředí ani v protokolu nijak nerozporoval.

Jak tedy kapitán doplnil, nic by tedy už nemělo na vodě bránit spuštění provozu kavárny LÁZKA. „Mohlo by k tomu dojít, jakmile se oteplí. Nikam nepospíchám, ale ještě ji chceme dovybavit, například světla nám mají přijít tento týden,“ doplnil Ondruš s tím, že městu nabízí smírné řešení.

O aktuální informace k tomu, jestli zmíněné plavidlo může být na místních vodách, či nikoliv požádal Deník i hodonínský městský úřad. „O molu plovoucí kavárny nemáme jiné aktuálnější informace, než ty, které byly sděleny na úterním zasedání zastupitelstva města. Šetření odboru životního prostředí ještě nebylo uzavřeno," dodal ve čtvrtek odpoledne mluvčí hodonínské radnice Josef Horníček.