„Systém, který pomáhá ozelenit šikmé střechy, je jednoduchý na instalaci a navíc vyrobený z odpadních materiálů,“ informoval mluvčí hodonínské radnice Josef Horníček.

Střešní kapsy vznikly z vyřazených pneumatik. „Kapsy jsou osazeny rozchodníky, které jsou vhodné pro extrémní stanoviště a není třeba je zalévat,“ přiblížila Tereza Kleinerová, referentka zaměřující se městskou zeleň. Každá kapsa má ročně zadržet a zpět do ovzduší odpařit patnáct až třicet litrů vody.