„Na tento plán jsme získali dotaci z protipovodňového opatření, jehož součástí byl i bezdrátový rozhlas, který máme instalovaný od minulého roku," informovala kostelecká starostka Vlasta Lochmanová.

proti velké vodě
Protipovodňová opatření slouží k úplné eliminaci povodní nebo alespoň k minimalizaci záplavových škod. Smyslem je zadržet velkou vodu mimo lidská obydlí.

Záměr pro jeho zřízení byl reakcí na povodňové nebezpečí a snaha o aktuální přenos zprávy o něm obyvatelům Kostelce. Součástí protipovodňového plánu bude mimo jiné i vytipování krizových území, mapový portál a přihlášení do hydrometeorologických portálů, které informují o srážkách a případných povodních. „Plán je důležitý hlavně pro nás. Na portálech si můžeme vysledovat případná rizika, která by mohla naši obec potkat, a pak na jejich základě učinit příslušná opatření proti velké vodě," uvedla Lochmanová.

Podle ní je příprava plánu velmi důležitá hlavně proto, že vesnice bývá ohrožována přívalovými srážkami poměrně často. „Kostelec sice leží v údolí a není přímo ohrožený rozlivem potoku nebo říčky, ale má velké problémy s přívalovou vodou," uvedla Lochmanová.

Zároveň upozornila na to, že obec trápí přívalové deště ve dvouletém cyklu. „Jde o pravidelně opakující se jev, který máme už dlouhodobě vysledovaný. Problém nastává, když na polích chybí porost, který by déšť zachytil. V tom případě se voda dostává až do sklepů a dvorů," posteskla si starostka.