„U nás panuje velká shoda na tom, že chceme udržet Veselí jako živoucí, vzkvétající a dynamicky rozvíjející město. Pro to se ale musí splnit tři kritéria. Těmi jsou kvalitní pracovní místa, kvalitní bydlení a kvalitní zázemí pro život, a to jak z hlediska kultury a sportu, tak z hlediska škol a sociálních služeb. Myslím, že ve vše třech segmentech se Veselí posunulo k lepšímu,“ říká v rozhovoru veselský starosta Petr Kolář.

Co se týká bytů, ty nyní město staví na místě bývalé chátrající tržnice. Můžete stručně připomenout to, co předcházelo zahájení stavby?
Soukromý vlastník se před více než rokem a půl rozhodl prodat pozemky s objekty tržnice i se zpracovanou projektovou dokumentací až po stavební povolení pro tři bytové domy na strategickém místě v centru města. Byla škoda toho nevyužít. Zároveň se tak předešlo tomu, aby to skoupil nějaký spekulant s pozemky. Zastupitelstvo města rozhodlo, a koupili jsme pozemky v areálu tržnice i s kompletní projektovou dokumentací. V současnosti se už staví největší objekt C, který má 18 bytových jednotek a 5 nebytových prostor.

Máte i první zájemce. Jak postupuje prodej?Vše nabízíme formou otevřené veřejné soutěže. V březnovém prvním kole bylo v nabídce šest bytů. Aktuálně připravujeme druhé kolo, které proběhne ve středu 9. června v 15 hodin na veselské radnici. Třetí kolo soutěže pak chystáme na září. V tuto chvíli máme zaplněných i pět prodejen, poptávka je tedy poměrně dobrá. Stavba by měla být dokončena do dubna příštího roku. Předpokládám, že na jaře by se noví majitelé mohli stěhovat do svých bytů a své služby začnou nabízet i nové provozovny.Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkA další dvě budovy?Nenastanou-li nějaké problémy, tak by na dokončení objektu C plynule navázala výstavba sekcí B a A. Následně i kompletní úprava veřejného prostranství. Celkově tady bude 41 nových bytů a 12 prodejen. Projekt počítá s tím, že každý vlastník bytové jednotky bude mít i svoje vyhrazené parkovací místo. Nebude tak parkováním zatíženo sousední sídliště Chaloupky.

S pravidly veřejné soutěže k prodeji bytů zastupitelé schválili i další bonusy. Jaké?
Chceme i tímto projektem přispět k tomu, aby hlavně mladé rodiny s dětmi měly důvod zůstat ve Veselí. Ať se nám, pokud možno, nestěhují do Brna, do Prahy nebo jinam, protože kvalitní zázemí mají tady. Tuto snahu se snažíme vyjádřit i finanční podporou. Mladá rodina s dětmi tak může od města získat bonifikaci až tři sta tisíc korun, které může využít třeba na zařízení bytu.

Tato bonifikace je stejná u rodinných domů?
Přesně tak. V lokalitě Hutník pokračuje výstavba v první etapě, která je už zasíťovaná. Město tam prodalo už třináct parcel, zhruba na polovině se staví a u ostatních si noví vlastníci vyřizují stavební povolení. Na září chystáme veřejnou soutěž pro prodej zbývajících parcel. Město bude nabízet pro stavbu rodinných domů celkem devatenáct pozemků. Opět to bude formou veřejné soutěže, kdy vyvolávací cenu chceme udržet podle znaleckého posudku, tedy zhruba ve výši 1300 korun za metr čtvereční.

Jaká je aktuální situace ohledně zasíťování?
Máme zpracovanou projektovou dokumentaci pro vybudování kompletní technické a dopravní infrastruktury. Je pro 38 rodinných domků, z toho devatenáct na městských pozemcích a zbývající jsou soukromé. Ve chvíli, kdy bude zasíťovaná druhá etapa s předpokládanými náklady kolem 60 milionů korun, tak ve Veselí vzniká pěkná nová čtvrť, kde bude padesát rodinných domků.

Blízko mají obyvatelé základní a o něco dál střední školu a také zdravotní středisko, tedy polikliniku…
Areálu polikliniky a jejímu okolí se také snažíme dost intenzivně věnovat. Připomněl bych, že je v této lokalitě roztříštěná vlastnická struktura. Hlavní objekt polikliniky je v soukromém vlastnictví lékařů, kteří zde mají své ordinace. Lůžkový pavilon je v majetku Jihomoravského kraje a ve správně kyjovské nemocnice. A letos na podzim se v areálu začne s výstavbou nové stanice rychlé záchranné služby, což je také investice kraje. A právě s Jihomoravským krajem se nyní snažíme směnit pozemky, aby celá lokalita dostala novou dynamiku.

Co vám schválení směny umožní?
Město by směnou získalo strategickou část kolem polikliniky a mohlo by přikročit ke zpracování projektové dokumentace, která počítá s výrazným navýšením parkovací kapacity, i s vybudováním nového chodníku, cyklostezky a veřejné zeleně. Celý projekt směřuje k vytvoření velmi příjemné lokality jak k bydlení, tak k poskytování služeb, zejména v oblasti zdravotní a sociální.

Veselí proslavila v posledních desetiletích házená, právě v této lokalitě měly svoji domácí palubovku házenkářky, které hrály i evropské poháry. Víte, jak to vypadá s jejich případným restartem?
Palubovku má v městské sportovní hale házenkářský oddíl samozřejmě nadále k dispozici. Oddíl funguje, trénují mládežnická družstva. Nejznámější část klubu, dospělé hráčky, vypustily tuto sezonu. Když jsem se bavil s trenérem Lubošem Hudákem, počítá s tím, že se v příštím roce do soutěže přihlásí. Pevně věřím, že tradice házené zůstane ve Veselí zachovaná. Platí to, že město vždycky házenou podporovalo, podporuje a podporovat bude.

Z haly se přesuneme k vodě, na koupaliště. Jak se připravujete na novou sezonu?
Pevně věřím, že letošní sezona vyjde minimálně stejně dobře jako loňská. Tu sice postihla covidová opatření, ale z hlediska počtu návštěvníků i ekonomicky dopadla poměrně dobře. Očekávám, že veselské koupaliště se otevře v polovině června. Doufám, že nebudou omezení, která by se promítla do návštěvnosti.

A co se týká investic do koupaliště?
Jen připomenu, že do modernizace koupaliště město za posledních deset let dalo více než sto milionů korun. Postupně byly rekonstruovány oba bazény, přibyl nový tobogán, sjezdovka a šatny. V tuto chvíli nám zbývá poslední etapa z celkového projektu – vstupní objekt, který má řešit kompletní gastro zázemí, pokladny i prostory pro plavčíky. Předpokládám, že by se mohl dokončit v průběhu příštího roku. Co se týká letošní sezony, tak jsme dohodnutí, že se nebude navyšovat cena vstupného. Nadále platí, že budeme poskytovat padesátiprocentní slevy pro držitele rodinných pasů a seniorpasů.

Chystáte ještě nějaké novinky v okolí koupaliště?
Zhruba před týdnem jsme získali územní souhlas pro vybudování nového lanového centra. Záměr je propojit areál kolem přístavu u Baťova kanálu s areálem koupalištěm. A vedle koupaliště by mělo přibýt i nové sportovní zázemí – zvažuje se umístění nového skateparku a dráhy pro bike-trial.