Místa bohatá na hraničníky se nacházejí také v okolí Kyjova na Hodonínsku – v lesích u Bohuslavic, Moravan nebo Čeložnic. Jimi zájemce provede nová naučná stezka nazvaná Po hranici. Připravili ji nadšenci ze stejnojmenného spolku. Název je příznačný. „Stezka totiž lemuje historické rozhraní milotického a buchlovského panství,“ říká předseda spolku Petr Krátký.

Trasa obsahuje sedm naučných panelů, přičemž vzdálenost od prvního k poslednímu je 3,6 kilometru. „Okruh zpět k výchozímu bodu měří necelých šest kilometrů,“ přibližuje předseda. Začátek je v oblasti Kameňák, konec „Na Zavadilce“. „Panely informují o historii kraje a obsahují i místní pověsti. Jeden se například věnuje vzniku stabilního katastru, další hraničním kamenům a jiný připomene odbojovou činnost a události za druhé světové války,“ prozrazuje Krátký.

Turisté na stezce mohou spatřit zhruba pětadvacet hraničních kamenů, které v sobě ukrývají řadu příběhů a jsou „pamětníky“ starých časů. Nejstarší pocházejí z poloviny osmnáctého století, některé jsou i z první poloviny století dvacátého. „Odkazují na doby, kdy v čele Království českého stála Marie Terezie, piaristé v Kyjově založili latinské gymnázium a kostel Nanebevzetí Panny Marie na náměstí byl teprve novostavbou,“ uvádí mluvčí kyjovské radnice Filip Zdražil.

Jeden z panelů je umístěný v kyjovském informačním centru, pod ním originál hraničníku patřícího rodu Lichtenštejnů, který odděloval jejich panství a panství majitelů milotického zámku. Cílem spolku je mimo jiné upozornit na problematiku ochrany hraničních kamenů. „Většina památkově chráněná totiž není, v Jihomoravském a Zlínském kraji je jich pouze asi deset,“ zmiňuje se Krátký.