„Náklady na vybudování nových chodníků vyjdou přibližně na jeden a půl milionu korun. Stavba budovy technického zázemí, včetně zpevněných ploch a inženýrských sítí, vyjde asi na 4,1 milionu korun. Obě stavby platí ze svého rozpočtu město,“ uvedl mluvčí úřadu Josef Horníček.

Ukončení prací předpokládá do konce května. Radnice tak navazuje na velké opravy v předchozích letech, kdy kompletní opravou prošla budova správy hřbitova i fasáda smuteční síně.