„Jen asi třicet centimetrů pod svrchním drnem a navážkou se nachází barevně odlišitelné vrstvy obsahující četné pozůstatky hmotné kultury předků,“ uvedl archeolog Masarykova muzea Jaromír Šmerda. V místě ležely zlomky keramických nádob, cihel, uhlíků či strusky.

Podle Šmerdy nálezy také prokázaly, že v místech nestála dříve zástavba. I v minulosti tedy současné náměstí plnilo hlavně k setkávání lidí.