V knihovně chtěly zároveň oslavit Mezinárodní den dětské knihy, který se každoročně připomíná na celém světě druhého dubna. Tento den je totiž dnem narození známého dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena. V roce 2000 byla ještě knihovna v Uherském Hradišti jediná. Od roku 2001 se k této akci v rámci klubu dětských knihoven připojilo již osmatřicet knihoven. „Letos jsme měli šest set dvacet registrovaných knihoven,“ uvedla vedoucí dětského oddělení uhersko hradišťské knihovny.

Je tedy vidět, že o akci je zájem. Letos proběhly akce i ve veselské a hodonínské knihovně.

„V naší knihovně jsme letos uspořádali pátý ročník Noci s Andersenem. Tentokrát jsme ji zaměřili na Čapkovu Dášenku,“ uvedla vedoucí dětského oddělení Vladimíra Žejdlíková. Součástí bylo i vyhodnocení fotografií ze soutěže Dášenka a Pudřenka, kdy se vedoucím poroty stal fotograf František Šíma.

V hodonínské knihovně letos děti pracovaly a soutěžily na téma „S knihovnou do přírody“. Osmý ročník byl vyjímečný, protože v dětském oddělení se vedoucí Bohdana Křepinská rozhodla, že akce se zúčastní děti, které na ní ještě nikdy nebyly. „Poprvé se také zúčastnily děti z pobočky Brandlova,“ uvedla Křepinská. Vrcholem programu se letos stala prohlídka radnice. „Po cestě na radnici a zpět děti musely plnit zadané úkoly, které souvisely s orientací a pozorovacími schopnostmi. Ty pak mohou využít kdekoliv v přírodě nebo i cizím městě,“ dodala Křepinská.

Noc s Andersenem však nebyla záležitostí jen větších měst. Letos proběhla také například v Lužicích, Dolních Bojanovicích, Vnorovech, nebo Šardicích.