Systém je jednotný a má ulehčit orientaci místním lidem i turistům. K orientačním tabulím přibyly také uvítací cedule mikroregionu.

Stojí u silnic spojující obce s okolím. K systému značení mají přibýt ještě cyklistická odpočivadla a značení cyklostezek.

Zpracovatelé projektu nezapomněli ani na poutače, které budou označovat sklepní uličky.