První dva dny byl program určený především pro školní mládež, která měla možnost seznámit se s tradičními způsoby hospodaření a života na moravské vesnici přelomu devatenáctého století. Děti se mohly seznámit s vybranými činnostmi závěru hospodářského roku. „Naší snahou je nejen předvést odpovídající prostředí a techniky práce, které nezřídka předvádí sami pamětníci soukromého hospodaření, ale také umožnit dětem jednotlivé práce osobně vyzkoušet,“ lákal web národopisného mu­zea.

Tématem letošního programu je zpracování ovoce a kukuřice. Děti se seznámily s tradičními odrůdami jablek a švestek, jejich sušením a vařením na povidla, které bylo nerozlučně spjato s vyprávěním povídek a strašidelných historek. „Kukuřice na Slovácku zvaná turecká pšenice nebo též turkyně se používala nejen na krmení husí, ale mlela se z ní mouka na chutné koláče. Z listí se vázaly kabely nebo se vyráběly různé figurky,“ uvádí stránky ústavu lidové kultury.

Návštěvníci také mohli ochutnat burčák nebo jablečný mošt.