Přednášky byly zaměřené na prevenci, ochranu a přesné informace o HIV, AIDS a dalších pohlavních chorobách. „Přednášky byly spojené také s výtvarnou a literární výstavou Chci se chránit před AIDS. Cílem celé akce bylo informovat děti o prevenci a rizicích AIDS a dalších pohlavních nemocech,“ uvedla Petra Nekvapilová z dislokovaného pracoviště Státního zdravotního ústavu v Hodoníně.