Nápad zřídit kurz etiky vyplynul podle rektora soukromé vysoké školy Oldřicha Kratochvíla ze spolupráce s vedoucím územního odboru vnější služby Policie ČR v Hodoníně Petrem Flašarem. „Myšlenku uspořádat kurz pro policisty jsme dostali před čtyřmi lety a jsme rádi, že se nám jej společně s panem Flašarem podařilo uspořádat,“ uvedl Kratochvíl.

Etika a její místo v policejní praxi, jak se kurz přesně jmenuje, je určená vedoucím pracovníkům útvarů Policie ČR z Hodonína, Kyjova, Veselí nad Moravou, Dubňan a Bzence i pro vedoucí pracovníky Městské policie v Hodoníně. Policisté budou docházet na přednášky zaměřené nejen na etiku, ale také na mezilidské vztahy.

„Mezi přednáškami jsou například lekce s názvy Problémy vůle v morálce, Profesní etika, Profesionální deformace, ale také Význam a empatie v profesních a mezilidských vztazích,“ uvedlaMiroslava Čermáková z EPI. Podle ní policisté vítají, že si mohou rozšířit poznatky,jež vzhledem k současnému trendu větší otevřenosti k lidemvyužijí. Posluchači, již zvládnou závěrečný test, získají Osvědčení o absolvování.